BUILDING
THE FUTURE
TOGETHER: ALMERE

BUILDING
THE FUTURE
TOGETHER: ALMERE

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied -
Almere Centrum

Realisatie

  1. Woningen voor de Almeerse inwoner (betaalbare segment)
  2. Nieuwe verticale woonwijken
  3. Bouwen tegen het spoor aan
  4. Bouwen dat voldoet aan de hoogste geluidsnormen
  5. Klimaatadaptatie geïntegreerd in alle ontwerpen
  6. Slimme parkeeroplossingen
  7. Versnelling woningbouwopgave
  8. Markconsultatie voor maakbare ruimtelijke plannen
  9. Een uitstekend participatieproces

Ontwikkelkader Randstad Almere

Ontwikkelkader Wisselweg Almere