ITS NOT ABOUT IDEAS
ITS ABOUT
MAKING IDEAS HAPPEN

ITS NOT ABOUT IDEAS
ITS ABOUT
MAKING IDEAS HAPPEN

Voor gebieds- en projectontwikkeling, onderzoek en advies

Prime Development ontwikkelt gebieden, kavels en gebouwen, zowel gedelegeerd als voor eigen rekening en risico, vooral in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland.
Daarnaast vragen opdrachtgevers ons regelmatig om advies of een quick-scan bij bestaande en lopende projecten. Van klein tot groot. Wij fungeren dagelijks als sparringpartner en zijn altijd bereid om onze knowhow te delen. Want kennis delen is vermenigvuldigen.

Binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie

 • Analyse huidige situatie met kansen en bedreigingen
 • Uitwerking transformatie- en/of herstructureringsplan
 • Inventariseren betrokkenheid stakeholders
 • Begeleiden buurtparticipatie en organiseren draagvlak omgeving
 • Begeleiden van de realisatie van het transformatieplan
 • Analyse huidige locatie en verkenning ontwikkelpotentie
 • Opstellen ontwikkelplan inclusief haalbaarheidsanalyse, met aandacht voor stedenbouwkundige opzet en fiscaliteit
 • Bestemmings- en vergunningsaanvraag
 • Coördinatie-aanbesteding
 • Verkooptraject (koop-aannemingsovereenkomsten)

Gebiedsontwikkeling

 • Inventarisatie ontwikkelpotentie met kansen en bedreigingen
 • Uitwerken gebiedsontwikkelingsplan
 • Kwartiermaken en creëren betrokkenheid stakeholders
 • Begeleiden buurtparticipatie en organiseren draagvlak omgeving
 • Begeleiden van de realisatie van een gebiedsontwikkeling

(Financiële) haalbaarheidsonderzoeken en due-diligenceonderzoeken
Het belangrijkste van een project is dat het haalbaar moet zijn. Is een project financieel niet gezond? Dan spreken wij niet over een project. Wilt u een betrouwbare financiële kostenbatenanalyse voor een project of simpelweg een second opinion, dan kan Prime u daarbij optimaal ondersteunen.
Ook als u al financiële overeenstemming heeft bereikt of een due-diligenceonderzoek wilt doen, kunt u ons inzetten.

 

BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Bouwbegeleiding en bouwadvies

 • Begeleiding en coördinatie bouwprojecten
 • Adviseren van kosten efficiënte bouwmethoden
 • Bewaken van de uitvoeringskosten en budget

Verbinding in een bouwpartner
Heeft u bouwplannen maar nog geen bouwpartner of bent u op zoek naar een aannemer voor een aanbesteding? Op basis van onze jarenlange ervaring met diverse aannemers adviseren wij u graag over het contracteren van de juiste aannemer. Ook kunnen wij een aannemer selecteren voor uw project.

 

Afbouw
Heeft u een nieuwbouwwoning of heeft u verbouwingsplannen?
Dan stellen wij u graag voor aan een allround timmerman die de klus voor u klaart.