BUILDING
THE FUTURE
TOGETHER: NIEUW-VENNEP

BUILDING
THE FUTURE
TOGETHER: NIEUW-VENNEP

Gebiedsontwikkeling Bedrijventerrein
Pionier-Bolsterrein Nieuw-Vennep

Realisatie

 1. Het definitief maken van een masterplan, inclusief onderzoeken zoals klimaatadaptatie, openbare ruimte, proefverkavelingen, blokpaspoorten conform de nieuwe wet- en regelgeving en normen
 2. Een ‘champions league’ gebiedsontwikkeling, voorzien van meer dan 300 kadastrale splitsingen, ruim 165000 m2 gebied, ruimte voor 2000 woningen
 3. Duurzame ontwikkelingen met het oog op de toekomst
 4. Infrastructurele wijzigingen die futureproof worden aangebracht
 5. Marktconsultatie voor maakbare ruimtelijke plannen
 6. Marktconsultatie voor realistische businesscases/ KBA’s
 7. Versnelling woningbouwopgave ‘Bouwen, bouwen, bouwen’
 8. 50% van alle woningen in het sociale of het betaalbare segment
 9. Uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van het NUTS-tracé en realisme in het verplaatsen van kabels en leidingen
 10. Een uitstekende klimaatadaptatie in het gehele gebied.
 11. Verregaand participatieproces vanaf de eerste schets tot het einde